TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG : 33366 – GIANG TRỌNG NAM

1. LAYOUT HỆ THỐNG TỔNG HỢP

2. HƯỚNG DẪN TRƯNG BÀY

3. LỊCH KHAI TRƯƠNG & THEO DÕI.

4. TỒN KHO – ĐIỀU CHUYỂN HÀNG.

5. DỮ LIỆU TỔNG HỢP.

CHUYÊN TRANG HỖ TRỢ CÔNG VIỆC mientay1.com được thiết kế & vận hành bởi 33366 – Giang Trọng Nam.