HƯỚNG DẪN IN STICKER
& POP-UP ĐÚNG CÁCH.

1. Sử Dụng Trình Duyệt GOOGLE CHROME khi in.
2. Sau Khi Bấm Nút IN phía trên thì chọn 2 mục này như hình.


Copyright ©
33366 – Giang Trọng Nam.
BTR-BV-NAM-33366