Do Kích Thước Hình Ảnh lớn nên không đủ ghi hướng dẫn IN ĐÚNG CÁCH, Anh Chị vui lòng xem cách in đúng ở các Trang In Pop-Up/Sticker khác bất kỳ.

Lưu Ý: Chọn Khổ Giấy A4-Ngang.


Copyright ©
33366 – Giang Trọng Nam.
BTR-BV-NAM-33366