Các bạn vui lòng nhập đáp án của mình ở Ô NHẬP ĐÁP ÁN KHÁC nếu những đáp án sẵn có không trùng với ý kiến của bạn, Nếu đáp án của những người khác trùng với ý kiến của bạn thì chỉ cần VOTE cho Đáp Án đó là được, Không Cần Thêm Đáp Án Khác.