HỌP QLST SHOP YẾU TỈ LỆ PVTC SẢN PHẨM CHÍNH.

THỜI GIAN : 13 GIỜ, 07.11

PHÚT
GIÂY

ĐMS_DTH_TMU – Mỹ Hoà – ĐMS3_BTR_BAT – Phú Lễ – ĐMS3_TGI_MTH – Trung An – ĐMS_TGI_CTH – Long Định – ĐMS_DTH_CLA – Phương Trà
ĐMM_BTR_MCB – Tân Thành Bình – ĐMM_LAN_BLU – Thạnh Đức – ĐMM_BTR_CLA – Vĩnh Thành (Chợ Cái Mơn) – ĐMM_DTH_SDE – Chợ Nàng Hai (An Hòa) – ĐMSU_LAN_CGI – Mỹ Lộc
ĐML_LAN_DHO – Lộc Giang – ĐML_BTR_BTR – Mỹ Thạnh An – ĐML_LAN_THO – Lê Duẩn – ĐML_DTH_HNG – An Thạnh – ĐML_BTR_CTH – Quới Sơn (Giao Long)
TGD_VLO_VLO – 71/12 Phó Cơ Điều – TGD_BTR_BTR – An Ngãi Trung – TGD_VLO_LHO – Long Hồ – TGD_TGI_MTH – Ngã Ba Trung Lương (Phường 10)
TGD_LAN_DHO – Ấp Mới 1 (Mỹ Hạnh Nam)

0711