HƯỚNG DẪN IN.

1. KHI IN CHỌN NHƯ SAU:
(Nếu Chọn Sai thì HÌNH IN RA SẼ BỊ NHỎ HƠN THỰC TẾ + TRÊN GIẤY HIỂN THỊ LINK WEB LÀ IN SAI. )

ĐỐI VỚI GOOGLE CHORME TIẾNG ANH:

ĐỐI VỚI GOOGLE CHROME TIẾNG VIỆT:

2. Còn các Hạng Mục Khác vui lòng để theo mặc định của Trình Duyệt + Tick chọn vào Ô BACKGROUND GRAPHICS (Đồ Họa Nền).


THIẾT KẾ & VẬN HÀNH BỞI:
33366 – GIANG TRỌNG NAM.

HOA 1