TỔNG HỢP DỮ LIỆU QLST CẦN NẮM ĐỂ VẬN HÀNH SIÊU THỊ HIỆU QUẢ.

THÁNG 03. UPDATE 1 SỐ FILE MỚI QUAN TRỌNG !!!

PHỤ KIỆN

HƯỚNG DẪN TRƯNG BÀY
GIẢM TỒN KHO 2023

1. LINK CẬP NHẬT THỪA/THIẾU HÀNG C.E TRƯNG BÀY.

TIVI

CẬP NHẬT & PHẢN HỒI

TỦ LẠNH

CẬP NHẬT

TỦ LẠNH

PHẢN HỒI

MÁY GIẶT

CẬP NHẬT & PHẢN HỒI

2. LAYOUT HỆ THỐNG TỔNG HỢP.

3. HƯỚNG DẪN TRƯNG BÀY.

4. TỒN KHO – ĐIỀU CHUYỂN HÀNG.

5. DỮ LIỆU QUAN TRỌNG KHÁC.

QUY ĐỊNH
VẬN HÀNH

TỐI ƯU VẬN HÀNH

AUDIO
HỆ THỐNG

TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT

KIỂM TRA
BILL POSM

CÔNG CỤ TÌM KIẾM

6. FILE IN 1 SỐ HẠNG MỤC POSM CỐ ĐỊNH.

LƯU Ý QUAN TRỌNG : QLST KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý IN BẤT KỲ HẠNG MỤC NÀO BÊN DƯỚI MÀ CHƯA THÔNG QUA AM KHU VỰC, NẾU TỰ Ý IN THÌ CHI PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT TOÁN.

CHUYÊN TRANG HỖ TRỢ CÔNG VIỆC mientay1.com được thiết kế & vận hành bởi 33366 – Giang Trọng Nam.