Lưu Hành Nội Bộ : Các Triển Khai Của Khu Vực AM Quốc Thái & Các File Quan Trọng cần sử dụng.

1. LINK BÁO CÁO CUỐI NGÀY.

2. LINK 1 SỐ DỮ LIỆU KHÁC CỦA KHU VỰC.

8 NTTT GIÁ SỐC
CUỐI TUẦN

Cập Nhật Mỗi Tuần

TỈ LỆ ĐƠN
HÀNG TRẢ GÓP

Cập Nhật Mỗi Tuần

DỮ LIỆU NHÂN
VIÊN KHU VỰC

QLST chủ động Cập Nhật khi Nhân Sự ST có sự thay đổi.

3. TRUYỀN THÔNG CỦA KHU VỰC. | File Tờ Rơi cố định, Tải File PDF về máy để in.

CHUYÊN TRANG HỖ TRỢ CÔNG VIỆC mientay1.com được thiết kế & vận hành bởi 33366 – Giang Trọng Nam.

TRIỂN KHAI KV AM QUỐC THÁI – 31129