31.03.2022 : Thay Đổi Giao Diện Tổng Quát của Hạng Mục Pop-Up sau hơn 1,5 năm sử dụng giao diện cũ, Sự thay đổi lần này nhắm đến SỰ THUẬN TIỆN + NHANH CHÓNG CHO NHÂN VIÊN TRONG VIỆC NHẬP LIỆU, GIẢM TẢI CÔNG VIỆC.

10.01.2022 : Nhận thấy tình hình quá tải Sever vào Ngày 01 Tây Hàng Tháng đang gây rất nhiều khó khăn cho các Siêu Thị trong việc nhanh chóng hoàn thành các hạng mục hình ảnh, Website đã thay đổi sang 1 SEVER MỚI VỚI DUNG LƯỢNG & TỐC ĐỘ NHANH HƠN 2 LẦN SO VỚI SEVER CŨ.

07.06.2021 : Do Số Lượng ST ĐMS Super-Mini mở mới ở Miền Tây 1 không còn nhiều nên Hạng Mục KHAI TRƯƠNG SUPER-MINI sẽ ẩn khỏi Trang Chủ, Anh Chị có thể truy cập lại Trang này ở địa chỉ : https://mientay1.com/super

ĐANG TRUY CẬP : 0

IP Truy Cập : 8
Lượt Truy Cập : 66

IP Truy Cập : 3343
Lượt Truy Cập : 30902

Lượt Truy Cập : 181092

Lượt Truy Cập : 860072

Lượt Truy Cập : 10549644